Velkommen på Urban instruktør uddannelsen

På uddannelsen lærer du bl.a. hensigtsmæssig timeopbygning samt basis og avancerede øvelser med kettlebells, medicinbolde, battleropes og TRX. Sidst men ikke mindst, lærer du at motivere deltagerne på dit hold, så de får sved på panden og en fed træningsoplevelse.

Efter endt uddannelse vil du kunne varetage hold hvori der indgår funktionelle træningselementer, såsom TRX, Functional- og Crosstraining.

Urban uddannelsen

Pris: 3.995,-

Bliv Urban instruktør og lær hvordan du sammensætter en eksplosiv, hård og sveddryppende træning.

Box jump på Urban uddannelse

Om Urban uddannelsen

Uddannelsesmaterialet består af:

 • Uddannelseskompendie
 • Øvelseskompendier
 • E-learning

For at få indsigt i hvilke emner uddannelsen berører, kan du finde en oversigt ved at klikke her

Vær opmærksom på at undervisningsplanen er vejledende og der kan forekomme ændringer.

Nedenfor finder du uddannelsens læringsmål, som du på uddannelsen vil blive undervist ud fra.

Motivation

 • Deltageren kan benytte relevante motivationsstrategier med henblik på at motivere medlemmerne på holdet.


Instruktion

 • Deltageren kan demonstrere, instruere i og korrigere øvelsesteknik samt benytte hensigtsmæssige instruktionsvirkemidler med henblik på løbende at instruere medlemmerne i timens opbygning.


Rammer

 • Deltageren kan planlægge en holdtime med tilhørende musik, der lever op til holdenes rammer og kriterierne for balanceret programlægning.

Uddannelsen indeholder 28 timers fysisk undervisning fordelt på 4 dage inkl. pauser. Dertil sammenlagt 10 timers e-learning før og under uddannelsen.

Foruden deltagelse i undervisningen bør du forvente en anseelig mængde forberedelse, lektielæsning og øvelse af praktiske elementer imellem undervisningsdagene.

Halvvejs gennem uddannelsen vil der ligge en aflevering, hvor du skal filme en video af dig selv som holdinstruktør. På holdet kan du evt. medbringe venner, familiemedlemmer eller andre deltagere fra uddannelsen – det er dog kun dig, vi skal kunne se på videoen.

Videoen skal sendes til din underviser, som vil give dig individuel feedback og fremhæve dine personlige udviklingspunkter.

Den fysiske uddannelse suppleres af e-learning. E-learningen gennemgår det nødvendige teoretiske pensum forud for den fysiske undervisning, således der i den fysiske undervisning kan lægges større vægt på træning og øvelse af de praktiske instruktørkundskaber.

Det er derfor vigtigt, at du gennemfører e-learningen til planlagt tid.

 1. Forud for uddannelsesstart skal du have gennemført grunduddannelsen Group Fundamentals, hvor du lærer de grundlæggende værktøjer fælles for alle holdinstruktører på tværs af holdtyper. Læs mere om Group Fundamentals
 2. Undervisningen foregår på dansk og det er derfor en forudsætning for deltagelse, at du taler og forstår dansk.
 3. Det er en forudsætning at du har praktisk erfaring svarende til 2 ugentlige træninger de seneste 6 måneder på holdtyper, der indgår på uddannelsen.
 4. Ved uddannelsesstart skal du minimum være 18 år
 1. Det forventes at du er aktivt deltagende igennem hele uddannelsen. Dette gælder både under den praktiske og teoretiske del af undervisningen. 
 2. Aflevering af lektier er obligatorisk for at kunne modtage et uddannelsesdiplom efter endt uddannelse.  
 3. Ved et maksimalt samlet fravær på mere end 7 timer mistes retten til at få udleveret et uddannelsesdiplom efter endt uddannelse. Har du mistet retten til at få udleveret et diplom pga. for højt fravær, er det kun muligt at blive berettiget til et diplom ved på ny at tilmelde sig, betale og gennemføre uddannelsen.

Tilmelding - ingen nye planlagte uddannelser

Har du husket grunduddannelsen?

Group Fundamentals er en online grunduddannelsen, der er obligatorisk, når du ønsker at uddanne dig til holdinstruktør. 

Flere Holduddannelser

Vi tilbyder det bredeste udvalg af holduddannelser, så ønsker du at uddanne dig til Yoga instruktør, Bike-, Step-, Styrke-, Funktionel- eller Danseinstruktør har vi en uddannelse for dig

Har du overvejet vores Personlig træner uddannelse?

Bliv Personlig træner

Vores Personlig træner uddannelse giver dig de absolut bedste forudsætninger for efterfølgende succes som træner. 

Uddannelsen er opdelt i to sammenhængende dele, hvor du starter med grunduddannelsen Anatomi & Fysiologi efterfulgt af den mere specialiserede Personlig træner uddannelse.

Følg os på