Certificeret Personlig træner

Med en Personlig træner uddannelse fra Fitness Institute vil du være internationalt  
certificeret med blåstempling fra Europe Active.

Hvorfor Europe Active og EREPS?

Med et EuropeActive certifikat kan du vise et anerkendt stempel ved jobansøgning i Danmark såvel som i udlandet. Langt de fleste af vores elever kommer i job efter endt uddannelse.

Med et uddannelsesbevis fra Fitness Institute sikres du således et internationalt anerkendt diplom, så jobmulighederne i fitnessindustrien er størst mulige for dig som ansøger.

Alle personlig træner dimittender bliver automatisk registreret i European Register of Exercise Professionals (EREPS) som EQF level 4 personlig træner og får samtidig det første års registrering betalt af Fitness Institute.

EuropeActive akkrediterings diplom

Hvorfor European Register of Exercise Professionals

The European Register of Exercise Professionals (EREPS) er en uafhængig certificering af instruktører og trænere, der arbejder i sundheds- og fitnessbranchen. EREPS er et fælleseuropæisk register, som er baseret på selvstændige nationale databaser – heriblandt registreringen af nyuddannede personlige trænere fra Fitness Institute.

EREPS-programmet er reguleret af EuropeActive’s Professional Standards Committe, som sætter standarden for, hvilke kompetencer og hvilken faglig viden en EREPS-certificeret træner skal besidde.

En registrering via EREPS betyder altså, at du har efterlevet de foreskrevne krav og retningslinjer under din uddannelse. Derudover er certificeringen anerkendt i hele Europa og giver dig således mulighed for også at søge nye professionelle udfordringer udenfor Danmarks grænser.

Disse standarder efterlever vi naturligvis hos Fitness Institute, da vi ønsker at højne niveauet i fitness branchen – og gøre dig bedst mulig!

Har du overvejet vores Personlig træner uddannelse?

Bliv Personlig træner

Vores Personlig træner uddannelse giver dig de absolut bedste forudsætninger for efterfølgende succes som træner. 

Uddannelsen er opdelt i to sammenhængende dele, hvor du starter med grunduddannelsen Anatomi & Fysiologi efterfulgt af den mere specialiserede Personlig træner uddannelse.

Følg os på