Frameldingspolitik
Vi tilbyder fuld refusion indtil 28 dage før uddannelsesstart. Dvs. ved framelding af uddannelsen mindre end 28 dage før uddannelsens start ydes ingen refusion. Dette gælder også pakketilbud, hvor første uddannelse i pakken er gældende herfor. Afbud skal altid ske skriftligt på mail til info@fitness-institute.dk.

Det er ej heller muligt at få refunderet eller annulleret sin deltagelse undervejs i studierne og vi kan på ingen måde garantere at vi kan rykke en person til et senere hold, hvis der af den ene eller anden årsag opstår ønske om dette undervejs.

Er der under 28 dage til opstart og man har lavet aftale om ratebetaling og betalt 1. rate, er man naturligvis nødsaget til at betale sine rater som aftalt, også selvom man vælger at afbryde uddannelsen.

Undervisning
Undervisningsplaner uploades på elevens side ca. 1½ måned før uddannelsesstart. Der tages her forbehold for ændringer både før og under uddannelsen.

Det er elevens ansvar altid at være up to date ift. information på undervisningsplanen samt anden information på loginsiden. Ved ændringer undervejs på uddannelsen, kommunikeres der til eleverne via mail.

Ved akut opstået sygdom eller anden årsag til udeblivelse hos underviserne, vil Fitness Institute bedst muligt forsøge at finde en afløser. I nogle tilfælde kan vi være nødsaget til at aflyse undervisningen, og så vil undervisningen blive tilbudt på et senere tidspunkt.

Praktisk undervisning hos Fitness Institute er på elevens eget ansvar og bør udføres ud fra elevens eget niveau. Således at eleven selv er ansvarlig for hvor hårdt der praktiseres.

Fravær
Vi anbefaler alle vores elever at møde til alle undervisningstimer. Ved sygdom eller anden årsag til udeblivelse kontakt gerne administrationen.

På kostvejlederuddannelsen må fravær på mere end 2 undervisningsdage eller 14 undervisningstimer ikke overstiges. Hvis der er mere end 2 dages/14 timers fravær skal der søges dispensation om at gå til eksamen.

Reeksamen
Hvis en eksamen ikke bestås er der mulighed for reeksamen. Der er maksimalt 2 reeksamensforsøg og  Fitness Institute bestemmer hvornår disse tilbydes. Pris på reeksamen er 500-1.000 kr. (alt efter hvilken eksamen det er), som skal dække omkostninger til censor og eksaminator.

Force Majeure
Fitness Institute er ikke ansvarlige for nødvendige ændriger i vores kurser og uddannelser, som skyldes force majeure, og dermed er vi ikke påkrævet at refundere indbetalte beløb hvis kurset eller uddannelsen afholdes anderledes eller rykkes til et senere tidspunkt.

Aflysning
Ved for få deltagere kan vi være nødsaget til at aflyse et hold. I tilfælde af dette vil tilmeldte få besked via mail, og rykning til andet hold eller refundering vil blive ordnet herefter.

Ved betaling af uddannelse/kursus hos Fitness Institute godkender du handelsbetingelserne.