CERTIFICERING

Certificeret Personlig Træner

Med en uddannelse fra Fitness Institute vil du være internationalt  
certificeret med blåstempling fra Europe Active.

Hvorfor Europe Active?

Med et EuropeActive certifikat kan du vise et anerkendt stempel ved jobansøgning i Danmark såvel som i udlandet. Langt de fleste af vores elever kommer i job efter endt uddannelse.

Med et uddannelsesbevis fra Fitness Institute sikres du således et internationalt anerkendt diplom, så jobmulighederne i fitnessindustrien er størst mulige for dig som ansøger.

Alle personlig træner dimittender bliver automatisk registreret i Europe Active på niveau 4 og får dermed et års registrering betalt af Fitness Institute.

Hvorfor European Register of Exercise Professionals

The European Register of Exercise Professionals (EREPS) er en uafhængig certificering af instruktører og trænere, der arbejder i sundheds- og fitnessbranchen. EREPS er et fælleseuropæisk register, som er baseret på selvstændige nationale databaser – heriblandt registreringen af nyuddannede personlige trænere fra Fitness Institute.

EREPS-programmet er reguleret af EuropeActive’s Professional Standards Committe, som sætter standarden for, hvilke kompetencer og hvilken faglig viden en EREPS-certificeret træner skal besidde.

En registrering via EREPS betyder altså,  at du har efterlevet de foreskrevne krav og retningslinjer under din uddannelse. Derudover er certificeringen anerkendt i hele Europa og giver dig således mulighed for også at søge nye professionelle udfordringer udenfor Danmarks grænser.

Disse standarder efterlever vi naturligvis hos Fitness Institute, da vi ønsker at højne niveauet i fitness branchen – og gøre dig bedst mulig!

Fitness Institute

Følg os på de sociale medier